Mylly

Mitä on menestyminen?

Episode Summary

Reflektoimme yhteiskunnan asettamia odotuksia menestymisen suhteen omien työuriemme ja taustojemme kautta. Pohdimme mitä tarkoittaa olla menestynyt ja tunnemmeko itsemme sellaisiksi.